Overheid Maffia bestaande uit : UWV Tuig – Belastingdienst zowel CJIB als CVZ dan wel Deurwaarders Criminelen afgedekt door Openbaar Ministerie, tevens arglistige rechters te Alkmaar !

BREAKING NEWS :

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Onderstaande twee Advocaten Misdadigers G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond, en bijgestaan door Deurwaarders Tuig Ramona Batta, deze Lady heeft zich inmiddels medeplichtig gemaakt aangaande ernstige Strafbare feiten.

spera sigmond RAMONABATTA

Bovenstaand Misdadigers Trio wordt goed betaald door Rietveld, en wat later in 2015 als finale de afrekening!

UWV Tuig

Op deze plek komt de brief van Advocaat Jurens, aan Advocaat Faber van Wouter Verbree, Jurens werkt bij de zelfde Criminele Organisatie Kennedy van der Laan Advocaten te Amsterdam als ( O.Volgenant oplichter ) H.A. Schotman zwaar corrumpeerden rechter, dan wel opdracht gever aan rechters als M.C. van Rijn, zowel B. Liefting Voogd, zowel o.a. in misdrijven aangaande zaken Ben v.d. Brink te Schoorl. Steeds meer bagger komt boven van Terroristen rechtbank te Alkmaar !

Breaking News : Rietveld zet heden een reeks van documenten in betreffende UWV Tuig, inmiddels van twee enorme Misdaad scenario van UWV misdadigers tegen dhr. W. Verbree, zowel tegen R. Rietveld, lees, vergelijk wat op deze pagina staat en huiver, zelfs de mail van Buitenlandse Zaken te Jakarta zijn aperte leugens van UWV op hen eigen documenten voor een imbeciel nog waar te nemen ! Hier onder de documenten reeks, zowel de brief van Advocaat Jurens met bedreiging van gijzelen van dhr. W. Verbree

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 7

GEEN VASTE WOON OF VERBLIJF PLAATS DOOR UWV TUIG VERMELD IN BOVENSTAAND DOCUMENT,ZIE DE ONDERSTAANDE MAIL VAN TEVENS EEN BOEF BETREFT, WERKZAAM BIJ BUITENLANDSE ZAKEN, IN SAMENZWERING VERBAND MET MENSEN RECHTEN SCHENDEN ( D) UWV TUIG, EN MEER ZOALS BLIJKT ! Zie later zaak met A. Tulp – R.Mud – Officier van Justitie te Noord Holland, overigens hoe lang nog R. Mud, misdaad tegen Rietveld krijgt steeds meer transparantie, en samenzwerende Openbaar Ministerie – Rechters Bende tevens ?

Date: Wed, 24 Oct 2007 13:16:38 +0700
From: jak-ca@minbuza.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com

Geachte heer Rietveld,

Graag zeg ik u nog dank voor uw bericht van 12 oktober jongstleden, dat
mij na een korte afwezigheid in goede orde bereikte.

Mag ik u volgende vraag voorleggen?

Hedenmorgen ontving ik via de diplomatieke koerier een aan u
geadresseerde brief van het ministerie van Justitie te Den Haag. De
brief is door het ministerie van Justitie gezonden aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken met het verzoek deze aan u te willen
doorgeleiden.

Nu wil het geval dat ik begin volgende week, tezamen met collega mevrouw
Mille Kwee, een werkbezoek breng aan Bali. Ik vlieg woensdag 31 oktober
rond het middaguur weer terug naar Jakarta. Dat biedt de mogelijkheid
dat ik de brief persoonlijk aan u kan bezorgen, hetgeen tegelijkertijd
een mooie gelegenheid is om kennis met elkaar te maken.

Zou het u schikken wanneer ik, samen met mevrouw Kwee, op
woensdagochtend 31 oktober rond 09.00 uur bij u langs zou komen om de
brief aan u te overhandigen op uw adres te Jimbaran (Puri Gading B7
nr.1).

ik zie uit naar onze ontmoeting en verneem graag van u.

Met gevoelens van hoogachting,

Louwrens R. Klijnsma
Consul en hoofd Consulaire Afdeling
Harer Majesteits Ambassade te Jakarta

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 6

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 4

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 3

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 2

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 1

Bovenstaande rechtbank heeft op zijn naam de afgrijselijk zijnde reputatie Mensen opzettelijk Lichamelijk – Geestelijk – Financieel opzettelijk kapot te maken om o.a. UWV Tuig tot de dood van slachtoffers erop volgt af te dekken, een van deze rechters is M.C. van Rijn, zie Foto :

Rijn

BREAKING NEWS : ZWAARSTE AANVAL OP OPENBAAR MINISTERIE TE NOORD HOLLAND ooit aanhangig, ja toch R. Mud Officier van Justitie te Noord Holland !

rienk-mud

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

spera sigmond

Meer als Oplichters betreffen G. Spera – I.P. Sigmond, documenten volgen zeer snel vanaf nu !

sigmond 3

Als eerste twee stuks Advocaten Tuig, Rietveld vernield jullie met documenten, dan wel mail berichten vanuit eigen gelederen zelfs !

foto,s zaken Rietveld 715

Reeks van beslag legging ook bij Deurwaarders te Amsterdam effectief in behandeling, zie mail bericht aangaande Schuldenaren die moeten betalen aan Rietveld, zowel onderstaande Misdrijven Plegers in Strafaangiften vermeld, zie tevens de tekst eronder van Inspecteur Politie te Castricum Duinstreek – NHN . Goed onthouden R. Mud – Officier Justitie te Haarlem – Noord Holland, daar UWV Tuig Misdaad en een derde Wereld Oorlog aan het opwerpen zijn, reactie op Misdaad betreft grapjes van Rietveld ?

rienk-mud

tulp6

Weet u deze zaak nog R. Mud – Officier van Justitie, of Hoofdofficier Mr.B. Steensma ?

foto,s zaken Rietveld 2705

foto,s zaken Rietveld 2004

schregardus 9
Als eenmaal beslag gelegen is door Rietveld, gaat het er tot aan zo arm zijn als een kerkrat het beslag er niet meer vanaf, zie bijlage hierboven ! Summier begin G. Spera – I.P. Sigmond, en zou maar een poging doen rechter W.j.j.Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht zijn arglistig vonnis gewezen door Misdrijven toepassen van Tuig als Jij Spera plus Sigmond ongedaan te maken !. Zie later wel een zeer bijzondere Strafaangiften van Spera gedaan te Emmen ! Dan wel spectaculair vonnis van Beurskens hier onder zeer binnen kort : Nu nog in het klein zwaar corrumperende rechter W.J.J. Beurskens :

spera-3

sigmond4

sigmond-5

Binnen een week staat dit arglistig vonnis er op A4 formaat W.J.J. Beurskens, met de rest van het Advocaten Tuig Spera – Sigmond erbij, zoals :

foto-beurskens

AANGGIFTEN 1 - 2014

AANGIFTEN 2 - 2014

AANGIFTEN 3 2014

goud

Laatste citaat van deze tekst duidelijk t.o.v. de Strafaangiften erboven !

Gerechtshof Arnhem 1

Tweede document aangaande bedreiging door Advocaat Generaal I.E.W. Conzales tegen Rietveld aangaande Hoger beroep zaak G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, dit verkrijgt grote gevolgen, zie Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland te Noord Nederland

Gerechtshof Arnhem 2

Derde document Strafaangiften hieronder :

Gerechtshof Arnhem 3

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

assum tuig

De zware schade claim richting G.R.M. v.d. Assum uit Leusden wordt een gevoegde zaak te samen met UWV Tuig zowel richting van Dijk Scherpenzeel Hubens, drs. Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort verkrijgt ook op zijn privé Zie later stukken van Buitenlandse Zaken – UWV Tuig !

Wat geen adres bekend UWV Tuig, zie tekst – mail vanuit Jakarta, tot twee maal aan toe ! Misdadigers van de eerste Orde, met dodelijke slachtoffers!
mr. deuze 1

Wat geen adres bekend UWV Tuig 2

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wat geen adres bekend UWV Tuig 3

mr. deuze 3

Wat geen adres bekend UWV Tuig 4

mr. deuze 4

Rest vervolg is voor R. van der Tak ( Politie Haag – landen tegen T. Martens – ir. L. Klijnsma – Mw. Kwee – Mw. Supit- Mw. Assenbroek werkzaam bij Buitenlandse Zaken, zie foto T. Martens :

martens-2

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Integere rechters die Rudolf Rietveld over tijdbestek van 14 jaar ervaring maar kan vermelden :

Mr. drs. Blokland rechtbank Alkmaar
Mr. van Eyk rechtbank te Alkmaar
Mr. Dolfin rechtbank te Alkmaar
Mr. ( in aantocht ) te Alkmaar
Mr. W. Foppen Gerechtshof Leeuwarden – Mr. F. van der Winkel tot heden 26 – 04 – 2015

gerechtshof Leeuwarden

Realiteit betreffende overheid Misdaad in chronologisch overzicht op deze Pagina,de hardheid zowel arglistig gedrag van rechters tot ondenkbaar zowel verbijsterend en vernietigend voor de slachtoffers van deze door Rietveld vernoemde Juridische Monsters. Degoutant, dan wel onbegrijpelijk als zijnde misdadige solo act per zaak met bij behorende vonnissen onder de aandacht komen, zowel Strafaangiften op aller hoogst niveau tegen betrokkenen rechters deelnemend aan criminele organisatie ex art. 140 Sr.” in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid art. 44 Sr.Tevens rekest civiel via cassatie advocaat aanhangig gemaakt gaat worden, met verzoek tot vernietiging van alle gevoerde civiel rechtelijke procedures ter zaken!

Rijn

Een herhaling van oneervol ontslag is tevens aanhangig gemaakt !

Aanval 3e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Rechters M.C. van Rijn, te samen met B. Liefting – Voogd uit Alkmaar de kroon werkelijk hebben doen verbrijzelen,met de hieronder vermelde vonnis !

Aanval 8e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Onderstaande Proces verbaal ligt inmiddels bij rechtbank te Utrecht, dit tevens in zaak tegen G.R.M. v.d. Assum & UWV Tuig, stukken komen later !

Aanval 5e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Vonnis met geen enkele rechtsgeldigheid, zie tevens de kritiek van UWV Tuig aangaande het totaal geen Kanton rechter had kunnen zijn die deze zaak heeft voorgezeten, zowel opzettelijk het dossier v.d. dochter van Rietveld heeft verduisterd! Zaak verdaagd naar rechtbank Midden Nederland! Voorbeeld van list en bedrog door UWV Tuig :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Volgens het Proces verbaal ( perfect door Griffier genotuleerd ) staat het vonnis met rechthoekje, daar de Griffier niet aanwezig zou zijn ( was er wel, maar wilde niet tekenen ) loodrecht op de waarheid, zowel nogmaals het verslag gemaakt van de zitting ! Hieronder het arglistig vonnis van M.C. van Rijn !

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 1

Er komt nog veel meer aan bewijslast aangaande Misdaad scenario tegen Rietveld 14 jaar Lang bij Terroristen rechtbank te Alkmaar.

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 3

Bovenstaand vonnis door rechtbank Terrorist M.C. van Rijn uitgesproken, na weigering van ruim een jaar een versnelde beroep procedure aanhangig te maken tegen Misdaden van UWV, kort samen gevat een persoon met 20 jaar Ziekte van Parkinson binnen 14 dagen zijn huis uit Flikkeren ! Vandaar zware Strafzaken, zowel oneervol ontslag aangevraagd,en meer !

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Overige corrumperende rechters Terroristen rechtbank te Alkmaar betreffen : ZIE HIERONDER MAIL BERICHT VAN SPECIAAL ADVOCAAT – ZOWEL POLITIEK KOPSTUK ALTHANS VOLGENS R. Mud – Officier van Justitie te Haarlem – Noord Holland

REM 13

Deze foto betreft van IIm Advocaat R. Jaasma aangaande bericht over rechter H.A. Schotman, er volgen meer mail berichten aangaande Schotman!

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

H.A. Schotman rechtbank Alkmaar
P.H.B. Littooy rechtbank Alkmaar
A.L. Croes rechtbank Alkmaar ( overleden )
J.A.J . Peters rechtbank Alkmaar – Amsterdam
L. Koster rechtbank Alkmaar
E.J. van der Molen rechtbank te Alkmaar
W.J.J. Beurskens arglistig vonnis uitgesproken bij rechtbank te Maastricht behorende bij onderstaand Trio Advocaten Misdadigers :

spera sigmond RAMONABATTA

foto,s zaken Rietveld 046

Dit Trio Misdadig kunnen functionerende Advocaten G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond als zijnde medeplichtig aan reeks van Misdrijven Ramona Batta uit Maastricht! Onderstaande melding betreft nog tipje IJsberg, zaken H. Wijffels – Sigmond / zaken Koch – ABN Amro – G. Spera in aantocht zowel Misdaden tegen Rietveld als kwartet G.R.M. v.d. Assum – A.P. Maes – G. Spera – I.P.Sigmond / UWV Tuig A. Monsch – L. Howell tevens R. Slatzherr – P. Boudewijn – De Nijs – M. Pronk rest volgt !

foto,s zaken Rietveld 310

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken Monsch, Howell en Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

schregardus31

Dit drama veroorzaakt door o.a. UWV misdaden, nogmaals A. Monsch – L. Howell hoofd schuldigen, zie later hun mail berichten hier onder :

Rietveld geeft in deze aan dat tegen Advocaat G.R.M. v.d. Assum te samen met van Dijk Scherpenzeel Hubens een zaak aanhangig gemaakt gaat worden wegens poging tot doodslag met voorbedachte raden !

van-dijk-sherpenzeel-hubers

rietveld-gedragingen-monsch-2

uwv tuig 3

Rest van de zware Misdrijven komen zeer spoedig, ook richting Politie individu R. van der Tak Haag Landen te Den Haag !

Pieter%20van%20Regteren%20Altena Roest Deken Utrecht mkl kemper

De drie ( niet van Breda ) maar wel van Amsterdam – Haarlem – Utrecht !

Bohmer Prickartz castlijns

Rudolf Rietveld zal binnenkort een enorme samenzwerende Advocaten Bende met 35 Stuks Advocaten Maatschappen ontmaskeren waarbij zelfs alle mail berichten onder elkaar zullen worden getoond,Deken van Regteren Altena uit Amsterdam, zowel Deken Meijer uit Haarlem, als Deken Roest ….. uit Utrecht zitten hier midden in Castelijns betreffende Misdaad scenario tegen Rietveld met Kemper, zowel Amlin – Corporate Insurens wordt scherp uitgelicht tevens . Deken Bohmer in verleden in zaken Advocaat Fiscalini – R.Homburg – v.d. Wal uit Amsterdam Rietveld wordt nog fraaier !

Tot slot begint Rietveld hieronder met een huzaren stuk betreffende Deken Prickartz uit Maastricht :

Eduard prickartz grapjes Omkopen – Deken Maastricht, Zie later G. Spera – I.P. Sigmond !

Volgende Deken betreft Prickartz uit Maastricht, deze heeft een zeer inspireerende zaak met de naam ……………….. dan wel de zaken van Rietveld tegen de advocaten G. Spera zowel I.P. Sigmond, rest komt er feilloos bij te staan wat er mis is met deze drie heren !

(Voor de regelmatige lezers kan het soms noodzakelijk zijn om met F5 te vernieuwen om de laatst toegevoegde ontwikkelingen te kunnen zien.)

http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

Mr. Beulen te Landgraaf en Mr. Prickartz slaan weer toe!

De advocaat is met zijn doen en laten gebonden aan de advocaten wet en aan de eed die hij afgelegd heeft toen hij toegelaten werd. Voor het werk van de procureur die de communicatie tussen de rechtbank en uw advocaat verzorgd zijn er spelregels vastgelegd. Voor het rechtbankpersoneel, rechters en griffiers zijn alle handelingen en procedures nauwkeurig omschreven. We kennen de wettelijke scheiding tussen de rechtspraak en de advocatuur. Als u http://www.de-rechtspraak-mijn-verhaal.nl gelezen hebt, heeft u er kennis van kunnen nemen dat ze er daar in Limburg helemaal geen last van hebben.

1.het verzoekschrift waarin alle genoemde items gelogen zijn.

Van punt 2 – 29 weg gelaten i.v.m. te lang zijnde tekst :

29e .Mr’s Beulen en Prickartz bieden een “interessant geldbedrag” als ik van verdere actie af wil zien en hun namen- en deze site van het internet wil verwijderen.

Telefonisch kreeg ik voor de Pinksterdagen een uitnodiging om ergens in de buurt van de snelweg af te spreken met een advocaat die namens de mr’s Beulen en Prickartz gemachtigd was met mij onderhandelingen te openen om van deze onfrisse zaak af te komen. Enfin, praten kan altijd, dus wij spraken voor twee dagen later op de brug over de Loire af in Saumur, vonden daar dichtbij een aardig terrasje en daar kwam de aap uit de mouw. Mr. X wilde graag anoniem blijven en eerder was het mij al opgevallen dat hij me met een geheim telefoonnummer had gebeld. Moet kunnen. Na een inleiding van dat dingen nu eenmaal wel eens verkeerd kunnen lopen en zich dan later in negatieve zin in de breedte ontwikkelen, waarbij men wel eens spijt kan hebben dat men het in den beginne niet anders aangepakt heeft, dat de lopende kwestie zoveel schade doet enz. enz. men nu een positie inneemt door de zaak liever af te kopen dan nog verder te laten escaleren. Er zou sprake van een bedrag van ergens tussen de 10- en 20-duizend Euro zijn en of ik daar aan mee zou willen werken door verder geen acties meer te ondernemen, deze site van het net te halen en verder overal hun namen in mijn redactionele bijdragen op andere sites te verwijderen.

Rest tekst weg gehaald i.v.m. lengte op deze pagina !

rienk-mud

Een citaat hierboven betreffende omkoop schandaal door Prickartz, dit is nog maar tipje van wat komen gaat mr. R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

Aanval 1e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Hoofdofficieren van Justitie – Officieren Justitie in samenzwering tegen Rudolf Rietveld :

Steensma

Bedreiging door officier justitie 1

1e B. Steensma– Hoofdofficier Justitie te Noord Holland
2e Conzalis Advocaat Generaal te Arnhem ( bedreiging als Rietveld Hoger beroep door zet, zie document hierboven

3e De Bruin – Officier Justitie – verbinding R. Mud – Hoekman uit Assen, zie later Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland – President F. van der Winkel te Gerechtshof te Arnhem – Leeuwarden.
4e Den Hollander Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
5e A.O. Kerk Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )

foto,s zaken Rietveld 2957

6e B.W. Streefland Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
7e S.de Haas Officier van Justitie te Almaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
8e C.de Jong Officier van Justitie te Alkmaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
9e Mw.Mr. ………… Officier van Justitie Midden Nederland ( Kaasschaaf Misdaad op Rietveld etc. ).
10e Hoekman 0fficier van Justitie te Assen, zie later indien nodig zijn samen werking met Mr. E.J. Eland Hoofdofficier te Noord Nederland. Deze laatst vermelde Hoofdofficier van Justitie te samen met President F. van der Winkel nog als integer Strafaangiften kunnen doen met o.a. art 162 Strafvordering!
11e Mr. Bloos Functioneel Parket
12e mr. G.W. van den Burg, nu werkzaam Bij College Procureurs, zie hieronder de twee stuks documenten van Landelijk Parket – Functioneel Parket ( Strafbaar feit Samenzwering ) overduidelijk, een woord anders in gehele tekst !

blog 1 - 13

Via Kanton rechter bestaat Mr. Bloos opeens niet meer, zie reeks van Enveloppe op bijlage :

blog 1 - 16

En hier onder op bijlage de identiek zijnde tekst vanuit Landelijk Parket, met zelfs adres in beide brieven fout geschreven :

blog 1 - 12

Deze bovenstaande dame is aansprakelijk voor een jaar de versnelde beroep procedure te weigeren, om daarna binnen 14 dagen Rietveld uit zijn huis te laten flikkeren, alleen Rietveld was op nu deze Misdaad weer voorbereid, en was de juiste weg al ingeslagen .

Ene rechter B. Liefting – Voogd verduisterd een Dossier wat Rietveld per pagina bij de Griffie heeft laten aftekenen, zie een eerste pagina van haar arglistig uitgesproken vonnis hier onder :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Bovenstaand document met rechthoekje, zonder handtekening van de Griffier ( wel aanwezig ) maar niet heeft willen tekenen, daar het PROCESVERBAAL – verslag zitting door Griffier zeer correct is beschreven loodrecht staat, op het ronduit vals vonnis van Liefting – Voogd, zie later alle bagger van 10 stuks rechters werkzaam bij Puinhoop rechtbank te Alkmaar, waaronder :

H.A. Schotman
P.H.B. Littooy
A.L. Croes ( dood )
J.A.J. Peters
B. Liefting – Voogd
M.C. van Rijn

Rest volgt snel ! Pagina in reconstructie tevens !

UWV Tuig

Beste Mw. P. Pronk – UWV te Alkmaar, zowel A. Monsch – L. Howell als zijnde overige UWV medewerkers, die Rietveld op 15 April 2015 vanaf adres UWV – Postbus 245 / 1000 AE te Amsterdam wederom een beslissing beslaglegging hebben doen toekomen . Rietveld heeft inmiddels de verheugende mededeling dat u Mw. Pronk / A. Monsch / L. Howell e.a. inmiddels voor tonnen in Euro aan schade veroorzaakt opzettelijk, in Privé bij de Deurwaarders liggen voor u als Schuldenaar een vordering in privé – persoon aan te reiken en meer .

Voor overig, wil ondergetekende even aangeven dat in de boven vermelde bijlage reeks, de laatste drie stuks toch wel heel bizar betreffen, en voor geheel Nederland o.a. transparant zal worden hoe UWV individu betreffende ernstige Misdrijven toepassen, Mensen letterlijk dan wel figuurlijk, als zijnde Financieel kapot hebben kunnen maken, dode tot bijna dode mensen in Misdaad scenario UWV tegen Rietveld zijn gevallen, met zelfs nu weer verlies v.d. Woning van Rietveld door van MISDAAD aan elkaar hangende beslagen door UWV, zowel MISDAAD door UWV zelf toegepast, in lengte van jaren tot heden 20 -04 -2015 !

Het spreekt vanzelf dat de regel in bovenstaande kwalificatie geen enkele twijfel mogelijk betreft wat er staat te gebeuren richting UWV individu en al wat daar ( niet ) aan vast zou hangen !

Tot slot : de ruim 150 MB gegevens die onder getekenden ook van ernstig slachtoffer van UWV ene dhr, W. Verbree in zijn bezit heeft, komt volledig transparant op Wereld wijd Internet van Rietveld, met inmiddels 5000 kijkers per dag, verdeeld over ruim 16 Website . Rest zij geen verdere tekst nodig als aan te geven UWV, zowel misdrijvenplegers aldaar werkzaam, er komt een tsunami aan !!!

Tevens goed de mail hieronder in pagina weergegeven vanuit Jakarta aan Rietveld gestuurd goed op adres en datum controleren, met de drie stuks bijlage als summier begin van …….
……………………………………….. !

Met de van toepassing zijnde Hoogachting ook voor Advocaat mr. Jurens in zaken W. Verbree . Zie zijn tekst aan onderzijde van deze Pagina, de honderden bijlage staan gereed voor publicatie op mijn 60 Internetlijnen, en meer . Dan wel sterkte aan o.a. A. Monsch – L. Howell – M. Pronk en overige individu voorkomend in Misdrijven scenario van UWV tegen Rietveld, de foto reeks van MISDRIJVEN TEGEN RIETVELD EN WAT ZIJN GEZIN WAS OP BALI uiteraard allang in bezit bij UWV en roedel medewerkers, zal sterk worden uitgebreid tevens , zie in bijlage, en de fraaiste zeg maar ! Ondergetekende bijna dood door UWV – Medewerksters ! Zie nogmaals laatste 3 stuks bijlage, gaat er een Wereld voor u open binnenkort, elke rechtbank, zowel Openbaar Ministerie – Arrondissement verkrijgt tevens deze mail !

Rietveld

https://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

file:///C:/Users/rudolf/Pictures/overheidcorruptierietveld_wordpress_com.htm

Geen adres van Rietveld bekend UWV Tuig juni 2007 tot november 2007 ?

Subject: Verzoek
> Date: Wed, 24 Oct 2007 13:16:38 +0700
> From: jak-ca@minbuza.nl
> To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
>
> Geachte heer Rietveld,
>
> Graag zeg ik u nog dank voor uw bericht van 12 oktober jongstleden, dat
> mij na een korte afwezigheid in goede orde bereikte.
>
> Mag ik u volgende vraag voorleggen?
>
> Hedenmorgen ontving ik via de diplomatieke koerier een aan u
> geadresseerde brief van het ministerie van Justitie te Den Haag. De
> brief is door het ministerie van Justitie gezonden aan het ministerie
> van Buitenlandse Zaken met het verzoek deze aan u te willen
> doorgeleiden.
>
> Nu wil het geval dat ik begin volgende week, tezamen met collega mevrouw
> Mille Kwee, een werkbezoek breng aan Bali. Ik vlieg woensdag 31 oktober
> rond het middaguur weer terug naar Jakarta. Dat biedt de mogelijkheid
> dat ik de brief persoonlijk aan u kan bezorgen, hetgeen tegelijkertijd
> een mooie gelegenheid is om kennis met elkaar te maken.
>
> Zou het u schikken wanneer ik, samen met mevrouw Kwee, op
> woensdagochtend 31 oktober rond 09.00 uur bij u langs zou komen om de
> brief aan u te overhandigen op uw adres te Jimbaran (Puri Gading B7
> nr.2)?
>
> Ik zie uit naar onze ontmoeting en verneem graag van u.
>
> Met gevoelens van hoogachting,
>
> Louwrens R. Klijnsma
> Consul en hoofd Consulaire Afdeling
> Harer Majesteits Ambassade te Jakarta

Aan de Misdrijven Plegers, met resultaat dode, dan wel bijna dode Mensen, zowel Mensen als Hr. W. Verbree ( voor Rietveld
als zijnde niet voor gestudeerd te hebben, niet op juiste kwalificatie te beoordelen ) maar wel dermate goed in te schatten dat
UWV Tuig deze Heer Verbree tracht of de Cel wederom in te krijgen, zie Advocaten Brief van Kennedy van der Laan Advocaten
Oplichters, en verwijst Rietveld naar een zaak van advocaten Boef – O. Volgenant, zie Foto :

Wat staat op onderstaand UWV Tuig document crimineel gespuis !

Deze Oplichter voor UWV Tuig werkzaam bij Kennedy van der Laan Advocaten in 2012 de gore moed had om H.A. Schotman –
zwaar corrumperende rechter te Alkmaar mede te delen dat Rietveld zijn 28 Strafaangiften zelf geknipt en geplakt zou hebben, rest
op dit punt niets anders als eerst een mail over rechter Schotman hier onder te plaatsen :

Dit komt bij volgende mail reeks ruim 10000 stuks geheel Nederland in :

Date: Tue, 12 Feb 2013 14:19:54 +0100
Subject: Uw college heeft verzuimd om tijdig aan mijn sommatie gevolg te geven
From: jaasmaremco@gmail.com
To: secretariaat.bjz@om.nl
CC: h.bolhaar@om.nl

Uw leidinggevenden heeft, zoals kon worden verwacht, U niet tijdig aan
de sommatie bij mijn brief van 31 december 2012 gevolg laten geven.

Dit betekent, dat derhalve de internationale strafvordering tegen de
voorzitter van het College van Procureurs Generaal terecht al is
ingeleid.

Neemt U er tevens goede nota van, dat hierdoor de voorzitter van het
College van Procureurs Generaal de advocaat-generaal van de Hoge Raad
der Nederlanden door de griffier van het internationale strafhof laat
oproepen om voor dat hof te verschijnen?

Overigens is de niet behoorlijke bestelling van Uw brief van 18
januari 2013 zoals ook U bekend, te wijten aan de van ambtsmisbruik
verdachte ambtenaren namens onze staatssecretaris van financiën en
namens de daarmee samenspannende rechtspraak, die Koninklijke Post NL
B.V. valsheid in geschifte lieten plegen.

Met (nog) collegiale groeten,
llm. Remco Jaasma

2013/2/12 Secretariaat BJZ (PaG ‘s-Gravenhage) secretariaat.bjz@om.nl:

Geachte heer Jaasma,
From: R.Mud@om.nl
To: remcojaasma@hotmail.com
Subject: RE:
Date: Fri, 11 Jan 2013 09:31:12 +0000
Geachte heer,

Daar ik geen flauw idee heb waar u het over heeft, zal ik verder niet inhoudelijk op uw e-mail ingaan. Wel wil
ik u hierbij laten weten dat ik van verdere e-mails van uw kant verschoond wens te blijven en dat ik in het
vervolg niet meer zal reageren.

Met vriendelijke groet,

R. Mud
Officier van Justitie

BEDREIGING DOOR ADVOCAAT Jurens richting dhr. W. Verbree met nu weer gijzeling, dan wel reeks van Misdrijven afdekken .

>
> Kennedy Van der Laan
> Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam
> Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam
> t. +31 (0)20 5506 637, f. +31 (0)20 5506 737
> Otto.Volgenant@kvdl.nl, http://www.kennedyvanderlaan.nl
> weblog
> http://www.mediareport.nl
>

Goede middag Ruud,
Jij mag publiceren, wat je graag wilt publiceren, daar het rechtmatig verkregen UWV documenten betreft en geen bedenksels zijn. Mijn boekwerk kan je ook publiceren en dan zal ik de word versie sturen. Ik draai jouw andere vraag om en JUIST jij kan publiceren naar Brodie en Knigge en met name deze mail, want dan zal men gaan begrijpen dat wij niet breken, maar een steeds hechter wordende eenheid vormen. Ook zal men dan weten dat je niet 1 persoon afstopt, om van de mails af te komen, maar dat JUIST het afstoppen er voor zorgt dat er veel meer personen gaan mailen en als jij mensen kent die dit willen en kunnen, laten ze deze mail sturen aan alles wat UWV is. Maar publiceer dan wel, zonder dit eerste stuk, waarin mijn vraag staat. Ook vergadert vandaag een deel SP top over deze zaak en de SP staat al langer klaar om in te grijpen, maar was weifelend, maar wanneer het jou en mij gaat lukken om Nederland op zijn kop te zetten, komt het ook in de tweede kamer en is de UWV criminaliteit naar een einde aan het werken.

Goede middag allen,

In het verleden heb ik meerdere malen een stukje aangeleverd over het UWV en de schandalige manier van handelen van dat zelfde UWV. In mijn dossier is alles duidelijk nu en eenvoudig gesproken, is er nooit een re-integratie traject geweest, maar doordat er veel medische stukken naar verkeerde adressen waren verstuurd, is dat deel van mijn medisch dossier vernietigd. Ik ben in 2006 NOOIT herkeurt, om een re-integratie traject in te gaan, terwijl ik 80 / 100 arbeidsongeschikt was. Zonder tussenkomst van een UWV verzekeringsarts en een inschatting van wat een cliënt nog kan, kan er geen traject bestaan. Maar weigeren was ook geen optie, daar ik dan de verzekeringsarts erbij kon halen en het probleem alsnog op tafel kwam en dus kwam er schriftelijk het groene licht voor een re-integratie traject. Maar alle aanvragen voor vergoedingen werden onbeslist gelaten en plotseling was ik zelfstandig ondernemer, volgens het UWV. De fiscus had dit al in 2006 bestreden en deed dit ook weer in 2010 over de belasting aanvraag 2008 en ik WAS GEEN ZELFSTANDIG ONDERNEMER. Maar tot de dag van vandaag houd dat zelfde UWV het gewoon vol en ben ik wel zelfstandig ondernemer en sta ik tussen twee overheden in.
Langzamerhand ontrafeld de zaak en komt er duidelijkheid en dan overzie je de totale omvang van de UWV fraude. In een schaduw dossier, dat per ongeluk aan mij werd overhandigd is duidelijk te zien, dat zelfs de top van het UWV meewerkt aan dit soort fraude. Een klachten ambassadeur, die lukraak een stuk uit het medisch dossier gebruikt, omdat dit stuk beter van toepassing is, omdat daarin 50% beschikbaarheid in staat, is wel zo handig. Een keuring van enkele maanden daarna, waarin 80 / 100 arbeidsongeschiktheid in staat, is niet lekker om mee te werken en dus zit het andere stuk in meerdere UWV dossiers. Dat een medisch stuk nooit en te nimmer uit het medisch dossier weg mag en niet door een klachten ambassadeur of een arbeidsdeskundige gezien mag worden, OEPS DAT HEBBEN WE NIET GEWETEN. Een beleidsmedewerker, die in onderling overleg, letterlijk schrijft:” Meneer Verbree heeft iets van 3 aanvragen gedaan in 2007 en 2008, maar we wijzen ze allemaal af”. Deze uitspraak werd in 2012 gedaan en er staat nergens een onderbouwing van de afwijzing of een beslissing, dit is dus een beleidsmedewerker, die het beleid ter plekke maakt. De zelfde man komt met een uitspraak ( ook in het onderlinge dossier ) Mevrouw Br…. kunt u mij aangeven, wat de heer Verbree nog van het UWV kan verwachten, of beter gezegd NIET kan verwachten? Een staf arbeidsdeskundige, die wel eens met de eerste arbeidsdeskundige wil praten hoe deze zaak zo is ontstaan, maar tot de dag van vandaag is er geen dossier stuk e vinden met enige uitleg van deze arbeidsdeskundige. De latere arbeidsdeskundige uit Emmen ontwijkt telkens om een UWV verzekeringsarts een oordeel te laten geven over de aanvragen vergoedingen en de handicap van mij en de relatie daartussen. Ze kan dit ook net doen, omdat: 1. er geen verzekeringsarts een herkeuring doet met een onvolledig dossier ( vandaar het re-integratie traject dat er feitelijk nooit is geweest ) 2. een verzekeringsarts zal nooit op onderdelen een beslissing nemen, als er niet op de hoofdzaak ( de herkeuring ) een beslissing en advies is gegeven, 3. handig verwijst ze dit door aan de beroepscommissie, die het vervolgens weer doorverwijst en geen tijd gehad heeft een arts te raadplegen. Plotseling heeft deze arbeidsdeskundige een handige oplossing in huis op mijn vraag een arts te laten onderzoeken of mijn aanvragen gerelayeerd waren aan mijn handicap en ze zegt:” Meneer Verbree, u bent al 80 / 100 arbeidsongeschikt en dat kan nooit hoger worden, dus herkeuren heeft gen zin.” 3 weken daarna, laat ze zien het wel begrepen e hebben en zegt z in het onderlinge dossier:” Voor een gedegen AFWIJZING van de heer Verbree, voor het werken onder een werkgever, kom ik niet onder een VERZEKERINGSARTS uit!”

Ik heb een boek geschreven en enkele mensen bij het UWV grof neergezet, maar zeker niet ten onrechte en het UWV begint een kort geding en de rechter geeft mij een standje en zegt dat ik me niet meer tot deze personen mag wenden. Intussen worden er zoveel schandalige en frauduleuze zaken bekend, over deze personen en ik benader ze toch weer wel en ook bewust. Mijn uitgangspunt is, dat wanneer iemand enorme fouten maakt hij/zij ze dient te herstellen en zo heb ik de klachten ambassadeur en de arbeidsdeskundige wederom benaderd. Deze reageren nu echter met de dreiging van een nieuw proces en daarin de eis voor een gevangenisstraf, wanneer een rechter dit toekent, komen ze onder deze verloren zaak uit, daar ik voor het gerecht 99,99% op winst sta. Ik heb in het verleden al 2 keer ( met dank aan het UWV ) in het gevang gezeten, vanwege openstaande bekeuringen van een auto die begin 2012 door de belastingdienst is verkocht en nooit een vrijwaringsbewijs werd afgegeven. Het UWV staakte de tweede keer de uitkering, daar men er van overtuigd was dat de 30 dagen overschreden waren, maar ik zat “maar” 24 dagen en zo kwam de aanzet en de wens der UWV Goden niet uit. Deze poging zal zeer zeker bedoeld zijn, om de 30 dagen celstraf wel te halen.
Het geeft allemaal aan, dat het UWV, door aanhoudende mails, van de heer Ruud Rietveld en mijn persoontje, alsmede de politiek, die zich gaat roeren, op zijn grondvesten trilt. Wanneer anderen, die uitvoerig op uw site staan zich nu gaan roeren, kunnen wij gezamenlijk een vuist maken en eindelijk een einde maken aan deze vreemde UWV praktijken. Wanneer mensen hun verhaal kwijt willen, is de SP geheel op de hoogte van onze zaken en als mensen zich daar melden met hun verhaal, komt er een politieke aardverschuiving en halen wij ons gelijk. Met andere woorden, wanneer men wat wil is het NU DE TIJD DAARVOOR!!! Zelf ga ik het aangekondigde proces JUIST niet uit de weg, want het moet maar een keer afgelopen zijn met deze UWV terreur, die al duizenden mensen de kop heeft gekost. Wel kan ik alle support en steun gebruiken, die mogelijk is en ook van uw site en van de schrijnende gevallen, die gepubliceerd werden en worden op uw site.

Vriendelijke groet Wouter Verbree

ps de brief van Kennedy en van der Laan, mag u publiceren, maar schrijf er wel graag bij dat men zo sluw is geweest, om bepaalde uitspraken te verergeren en dusdanig neer te zetten, dat het wel lijkt of een waanzinnige dit heeft geschreven. Ook enkele stukken uit het schaduw dossier van onderlinge onderhandelingen, die hierboven reeds werden besproken. Ik geef mijn volledige toestemming om ook de officiële documenten te publiceren.

Onderstaand voorbeeld betreft in Misdrijven scenario tegen rudolf rietveld, dan wel wat zijn tweede gezin was nog kinderspel, alhoewel ook al meer als vreselijk !

In de schuldsanering door alcoholslot’
De Telegraaf
De Telegraaf
5 uur geleden
© ANP

Hij heeft zich net aangemeld bij de schuldsanering. Nadat hij werd betrapt met te veel alcohol op achter het stuur en vervolgens verplicht in het alcohol slotprogramma moest, raakte hij zijn baan en ook zijn inkomen kwijt. „Maar de huur en de vaste lasten moesten wel gewoon betaald worden”, vertelt vrachtwagenchauffeur Michiel Nijhuis (32).

Na een avond biertjes drinken met een vriend werd hij door de politie staande gehouden en moest hij blazen. Hij kreeg een boete van 1250 euro, raakte zijn rijbewijs voor een half jaar kwijt en moest verplicht deelnemen aan het alcohol slotprogramma, dat twee jaar duurde.

„Dat heeft me alles bij elkaar zo’n 10.000 euro gekost”, schat Nijhuis. „De kosten voor het slot zelf, de analyse van de tussentijdse testen en ook de kosten voor mijn advocaat.”

Een alcoholslot laten inbouwen in de vrachtwagen kon niet. Omdat Nijhuis als zzp’er werkte, vielen van de ene op de andere dag zijn inkomsten weg. „Van mijn Wajonguitkering van 940 euro per maand kon ik het niet rooien.”

Dat het alcoholslot niet feilloos werkt, heeft Nijhuis aan den lijve ondervonden. „Ik had net parfum opgedaan in de auto en moest toen blazen, en testte positief. Ik heb meteen de politie gebeld, maar die hadden geen tijd voor een alcoholtest. Een medewerker van de storingsdienst van het CBR lachte mijn verhaal weg: parfum doe je toch niet op in de auto?“

De angst voor fout blazen was groot: „Je loopt het risico dat je je rijbewijs voor vijf jaar kwijtraakt. Als ik een avond biertjes was gaan drinken, durfde ik daarna een paar dagen niet in de auto te stappen. Zo bang was ik dat ik fout zou blazen.”

Inmiddels heeft Nijhuis het programma met succes volbracht. Maar de gevolgen zijn enorm. „Ik heb tweeënhalf jaar niet kunnen werken en zit nu zeker nog voor drie jaar in de schuldsanering. Al met al kost het me zes jaar van mijn leven.” Hij vindt de straf niet in verhouding staan tot wat hij heeft gedaan.

Advocaat Sébas Diekstra, die Nijhuis bijstaat, vindt dat de schade van zijn cliënt volledig moet worden gecompenseerd door de Nederlandse overheid, „omdat hij dubbel is gestraft”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s